Menu Zamknij

Poddziałanie 19.2

Poddziałanie 19.2

TYTUŁ PROJEKTU:

Rozwój firmy MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec poprzez
wprowadzenie do oferty nowych produktów.

Cel

Celem projektu jest podwyższenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup
maszyn oraz uruchomienie produkcji nagrzewnic przeznaczonych do
spalania biomasy.

Działanie:

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER;
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”