Menu Zamknij

DZIAŁANIE 3.7 – 2019

DZIAŁANIE 3.7 – 2019

TYTUŁ PROJEKTU:

Wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie do oferty nowych produktów sposobem na wzmocnienie pozycji rynkowej firmy MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec w branży energii odnawialnej.

Cel:

Celem ogólnym projektu jest umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie produkcji palników z ruchomym rusztem przystosowanych do spalania pelletu gorszej jakości, w tym agropelletu.

Dofinansowanie UE: 672 290,50 PLN