Menu Zamknij

DZIAŁANIE 1.5

DZIAŁANIE 1.5
DZIAŁANIE 1.5

TYTUŁ PROJEKTU:

Rozwój firmy MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec w branży energii odnawialnej dzięki wykorzystaniu potencjału naukowego  i wprowadzeniu do oferty nowych produktów.

Cel:

Celem ogólnym projektu jest umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez stworzenie palnika hybrydowego na paliwa stałe posiadającego unikalne cechy spalania oraz dostarczania powietrza.

Krótki opis projektu

Przedmiot projektu skupia się na zwiększeniu konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu – palnika hybrydowego na paliwa stałe, który posiada w sobie unikalne cechy spalania oraz dostarczania powietrza. Palnik  będzie przystosowany do spalania dwóch rodzajów paliwa  –  lepszej jakości  (pelletu) oraz paliwa gorszej jakości (zrębki drzewnej). Przeznaczony będzie do zastosowania indywidualnego (np. palniki o mocy 10 kW) jak i budynków użyteczności publicznej czy wielkich hal przemysłowych (palniki osiągające moc do 1000 kW).

Realizacja projektu możliwa będzie w oparciu o wdrożenie prac badawczych zakupionych od jednostki naukowej. Przeprowadzone przez jednostkę badania będą obejmowały stworzenie konstrukcji palnika (obudowy, paleniska, elementów automatyki), opracowanie prototypu urządzenia, a następnie jego przetestowanie. Wprowadzenie do oferty firmy nowego palnika przyczyni się do pozyskania nowych grup odbiorców zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, zwiększenia przychodów, co w sposób bezpośredni przełoży się również na zwiększenie zatrudnienia. 

Prace będą prowadzone z udziałem jednostek nauko – badawczych, dzięki czemu nastąpi zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a ośrodkami badawczymi. Wzmocniony zostanie również potencjał badawczo – rozwojowy firmy (techniczny, kadrowy), co zaowocuje kolejnymi badaniami mającymi na celu opracowanie nowych rozwiązań w branży grzewczej.

Dofinansowanie z UE 298 817,50