Menu Zamknij

DZIAŁANIE 1.2

DZIAŁANIE 1.2

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego palnika hybrydowego w oparciu o przeprowadzone prace badawcze. 

Cel:  Celem ogólnym projektu jest umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez udoskonalenie palnika hybrydowego na paliwa stałe posiadającego unikalne cechy spalania oraz dostarczania powietrza.

Dofinansowanie UE: 385 825,00 zł

Przedmiot projektu skupia się na zwiększeniu konkurencyjności firmy poprzez udoskonalenie palnika hybrydowego na paliwa stałe, który posiada w sobie unikalne cechy spalania oraz dostarczania powietrza. Palnik  będzie przystosowany do spalania dwóch rodzajów paliwa  – lepszej jakości (pelletu) oraz paliwa gorszej jakości (zrębki drzewnej). Przeznaczony będzie do zastosowania indywidualnego (np. palniki o mocy 10 kW) jak i budynków użyteczności publicznej czy wielkich hal przemysłowych (palniki osiągające moc do 1000 kW).

Przedmiot projektu skupia się wokół badań przemysłowych mających na celu udoskonalenie palnika hybrydowego poprzez przystosowanie go do spalania zrębki poddanej procesowi suszenia. Prowadzone prace będą uwzględniały stworzenie elementów konstrukcyjnych palnika (obudowa, palenisko) oraz rozwiązań w zakresie automatyki palnika (oprogramowanie, sterowniki). Opracowany w ten sposób produkt będzie następnie poddawany testom obejmującym m.in. zachowanie się palnika w różnych temperaturach, stopień spalania zrębki o różnych składzie chemicznym, poziomie zanieczyszczenia. Efektem finalnym do jakiego dąży Wnioskodawca jest skonstruowanie bezobsługowego urządzenia grzewczego przeznaczonego do zastosowań w skali indywidualnej jak i przemysłowej. Wdrożone rozwiązanie pozwoli na umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy.

Badania będą prowadzone z udziałem jednostek nauko – badawczych, dzięki czemu nastąpi zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a ośrodkami badawczymi. Wzmocniony zostanie również  potencjał badawczo – rozwojowy firmy (techniczny, kadrowy), co zaowocuje kolejnymi badaniami mającymi na celu opracowanie nowych rozwiązań w branży grzewczej.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie na filtry, płyty oraz sprzęt-1  6.12.2021
zapytanie_sprzet_1.pdf
zapytanie_plyty_filtry -1.pdf

Zapytanie na płyty oraz sprzęt-2  10.01.2022

zapytanie_sprzet_2.pdf
zapytanie_plyty_filtry -1.pdf

Zapytanie na dostawę oprogramowania do wykonania prac badawczych 17.08.2022
zapytanie_platforma.pdf