Menu Zamknij

PODDZIAŁANIA 19.2

PODDZIAŁANIA 19.2

Tytuł: Podniesienie konkurencyjności firmy  MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec poprzez stworzenie hybrydowych systemów grzewczych

Cel: Celem projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez wprowadzenie usług serwisowych oraz stworzenie kompleksowego systemu grzewczego będącego alternatywą dla funkcjonujących na rynku metod ogrzewania.

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”