Poddziałania 19.2

Rozwój firmy MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec w oparciu o produkcję systemów do pneumatycznego transportu pelletu

Tytuł: Rozwój firmy MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec w oparciu o produkcję systemów do pneumatycznego transportu pelletu

Cel: Celem projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie kompleksowego systemu do pneumatycznego transportu pelletu