Menu Zamknij

Działanie 1.2

Realizacja prac badawczych
Realizacja prac badawczych

TYTUŁ PROJEKTU:

Realizacja prac badawczych nad nowym rodzajem palników sposobem na wzmocnienie pozycji rynkowej firmy MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec.

Cel

Celem ogólnym projektu jest umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie prac badawczych dążących do opracowania palników na agropellet.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Przedmiot projektu skupia się wokół badań przemysłowych mających na celu stworzenie nowego typu palnika przeznaczonego do spalania agropelletu, a w szczególności agropelletu gorszej jakości. Prowadzone prace będą uwzględniały stworzenie elementów konstrukcyjnych palnika (obudowa, palenisko) oraz rozwiązań w zakresie automatyki palnika (oprogramowanie, sterowniki). Opracowany w ten sposób produkt będzie następnie poddawany testom obejmującym m.in. zachowanie się palnika w różnych temperaturach, stopień spalania agropelletu o różnych składzie chemicznym, poziomie zanieczyszczenia. Efektem finalnym do jakiego dąży Wnioskodawca jest skonstruowanie bezobsługowego urządzenia grzewczego przeznaczonego do zastosowań w skali indywidualnej jak i przemysłowej. Wdrożone rozwiązanie pozwoli na umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy.

Badania będą prowadzone z udziałem jednostek nauko – badawczych, dzięki czemu nastąpi zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a ośrodkami badawczymi. Wzmocniony zostanie również  potencjał badawczo – rozwojowy firmy (techniczny, kadrowy), co zaowocuje kolejnymi badaniami mającymi na celu opracowanie nowych rozwiązań w branży grzewczej.

Dofinansowanie z UE 169 375,20]

Ogłoszenia:

zapytanie ofertowe pracownik (konstrukcja)

zapytanie ofertowe pracownik (sterowanie)

zapytanie_badanie palnika