palnik peletowy, palnik na pelet, palnik na agropelet, sprzedaż peletu, modernizacja kotłowni, palnik na biomasę, kotły grzewcze

MK PRR

Przemysłowe palniki peletowe

Palniki MK PRR są palnikami przemysłowymi charakteryzującymi się  wieloma funkcjami:

     zapobieganie powstawania spieków z zanieczyszczonego peletu

     stosowane paliwo: pelet klasy A1, A2, B, agropelet, zboże

     sterowanie pompą CO

Palniki wyposażone są w nowoczesny sterownik charakteryzujący się wieloma opcjami sterowania. Pozwalają one na dowolną konfigurację układu sterującego dopasowując go do istniejącego układu grzewczego.

Przykładowe funkcje sterownika:

Pompa CO

Obsługa pompy CO