This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

MK Mikro Energia w Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym

MK Mikro Energia w Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym

Z przyjemnością informujemy, że MK Mikro Energia została członkiem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

Jako producent palników na biomasę, palników na pelet jesteśmy członkami Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom palników na agropelet możemy cieszyć się z tego członkowstwa.

W ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego współpracują podmioty zajmujące się energetyką (solarną, wiatrową, wodną i geotermalną) oraz produkcją i wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne. Wśród Partnerów Klastra są m.in.: producenci maszyn i urządzeń (brykieciarek, granulatorów, rozdrabniaczy, młynów, osprzętu towarzyszącego przy produkcji brykietu i peletu, kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych) oraz producenci peletu i brykietu. Partnerami są również projektanci i wykonawcy biogazowni, farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych i sieci elektroenergetycznych. Kolejna grupa to podmioty zajmujące się gospodarką odpadami przemysłowymi, rozwiązaniami IT dla branży energetyki odnawialnej, edukacją wyższą i badaniami oraz efektywnością energetyczną i budownictwem energooszczędnym.

Koordynatorem Klastra jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Misją Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest  wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji  technologicznych, produkcyjnych i procesowych oraz popularyzacja odnawialnych źródeł energii w regionie.

Do głównych celów strategicznych realizowanych przez Klaster należą:

  • zwiększenie udziału energii wyprodukowanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym województwa lubelskiego, zwłaszcza przez drobną energetykę rozproszoną;
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gmin Lubelszczyzny w oparciu o lokalne zasoby energetyczne, zwłaszcza o odnawialne źródła energii;
  • wspieranie rozwoju i promocja lokalnych rozwiązań mających na celu zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
  • stymulowanie rozwoju nowych technologii i rozwój zaplecza analityczno-badawczego w regionie na potrzeby rozwoju branży energetyki odnawialnej oraz budownictwa energooszczędnego;
  • wspieranie systemu kształcenia kadr dla branży energetyki odnawialnej odnawialnej oraz budownictwa energooszczędnego.