Menu Zamknij

Ulga dla rolnictwa

Program dotacyjny „Agroenergia” powstał w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Z przyznawanej w jego ramach ulgi dla rolnictwa może skorzystać:

  • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych mieszczącej się w przedziale: 1-300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne,
  • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych mieszczącej się w przedziale 1-300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolnych.

Czego dotyczy ulga dla rolnictwa?

Dotacje udzielane z programu „Agroenergia” obejmują m.in. zakup i montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych – moc tych urządzeń musi być większa niż 10 kW i nie przekraczać 50 kW. Oprócz tego z ulgi dla rolnictwa można skorzystać, jeśli zamontuje się instalację hybrydową: fotowoltaikę z pompą ciepła albo elektrownię wiatrową z pompą ciepła sprzężone w jeden układ.

    Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, dla instalacji wytwarzających energię:

  • instalacje o mocy 10-30 kW do 20%, nie więcej niż 15 000 zł,
  • instalacje o mocy 30-50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.