This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

MK Mikro Energia dostała Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

MK Mikro Energia dostała Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

W marcu 2013 firma uzyskała uprawnienia od Urzędu Dozoru Technicznego, pozwalające na modernizację kotłowni olejowych.
logo_UDT