Polityka Prywatności firmy MK Mikro Energia

  1. Administratorem danych osobowych jest:

MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec

Opole 80, 21-222 Podedwórze (dalej: „MK Mikro Energia”)

  1. Przetwarzane są tylko dane niezbędne do świadczenia usług przez firmę, realizowanie zamówień oraz kontakt związany z wykonywaniem umowy. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika.

a) Wykonanie umowy o świadczenie usług – np. realizacja zamówień, rozliczeń, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnione na stronie, czyli przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B)

b) Obsługa reklamacji i innych roszczeń- działania te wymagają zabezpieczenia informacji związanych ze współpracą z klientem (historia zamówień, płatności, wiadomości e-mail itd.). Firma działa na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO (uzasadniony interes firmy MK Mikro Energia).

c) Cele analityczne i statystyczne- wykorzystanie analiz sprzedażowych i finansowych do wyłącznie wewnętrznych potrzeb firmy. Analizy te będą wykorzystywane do wyznaczania kierunków rozwoju produkowanych produktów i firmy MK Mikro Energia . Działania na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO (uzasadniony interes firmy MK Mikro Energia).

3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia usługi, wykonywania umowy, czas trwania gwarancji. Ponadto po ich zakończeniu, wszelkie dane wynikające z wystawianych dokumentów finansowych przechowywane będą ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych

4. Powierzenie danych innym podmiotom

Wykonywanie usługi powiązane jest z powierzeniem danych osobowych zewnętrznym podmiotom, czyli dostawcom usług i systemów informatycznych, kurierom i operatorom pocztowym, dostawcom usług prawnych oraz księgowych.

  1. Użytkownik, którego przetwarzane są dane posiada następujące prawa:

a) Uzyskanie informacji na temat sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych

b) Żądanie poprawienia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (zapomnienia) danych. Usunięcie danych jest możliwe tylko w sytuacji, gdy nie ma potrzeby by firma MK Mikro Energia nadal przetwarzała i przechowywała dane. Nie dotyczy to sytuacji opisanych w pkt 3, czyli okresu trwania umowy, gwarancji, świadczenia usług oraz obowiązujących regulacji księgowo-podatkowych nakładających obowiązek przechowywania dokumentacji finansowej.

c) Przekazanie danych osobowych innym podmiotom

d) Zgłoszenie naruszeń w przypadku podejrzenia, że dane są przetwarzane nieprawidłowo. Firma MK Mikro Energia reaguje na wszelkie uwagi i sugestie Użytkowników. Oprócz zgłoszenia uwag administratorowi danych, użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Danych Osobowych).