MK PRR

Przemysłowe palniki peletowe

MK PRR

Palniki MK PRR są palnikami przemysłowymi charakteryzującymi się  wieloma funkcjami:

     zapobieganie powstawania spieków z zanieczyszczonego peletu

     stosowane paliwo: pelet klasy A1, A2, B, agropelet, zboże

     sterowanie pompą CO

Palniki wyposażone są w nowoczesny sterownik charakteryzujący się wieloma opcjami sterowania. Pozwalają one na dowolną konfigurację układu sterującego dopasowując go do istniejącego układu grzewczego.

Przykładowe funkcje sterownika:

Pompa CO

Obsługa pompy CO